Jdi na obsah Jdi na menu
 


Typy luků z hlediska použitého materiálu

Na výkon luku má mimo konstrukce největší vliv použitý materiál.
Luk dřevěný - nejjednodušší typ, vyroben z jednoho kusu dřeva. Většinou má přímý tvar. Tvar ramen je jednoduchý, většinou trojúhelníkového, plochého, nebo soudkového průřezu. Zejména u starších typů luků byla zadní strana vypuklá. Ramena se od středu ke špicím symetricky zužují, jak v šířce, tak v tloušťce. Toto zúžení nám zajišťuje plynulý ohyb ramen. Účinnost těchto luků je velmi malá. Nejčastěji používaná dřeva jsou jasan, javor, tis, hickora. Již hluboko v historii luku se objevují luky vyrobené z více druhů dřev, tzv. skládané - sendvičové. Byly lepeny většinou kožním klihem a vázány zvířecími šlachami, (Skythové, Hunové, asijské kmeny).

 Obrazek  Obrazek

Luk ocelový, nebo duralový – má různé průřezy. Padesátá a šedesátá léta dvacátého století. Existovaly i závodní luky s profilem eliptické trubky. Pouze přechodné období, velmi nebezpečné při prasknutí, dnes se již nesmí používat. To samé se týká luků vyrobených i z jiných kovů. V té době ještě nebyly obecně dostupné kvalitní sklolamináty a lepidla.

 Obrazek  
 Obrazek
 Obrazek


Luky lepené – sendvičové – při jejich výrobě jsou použity různé materiály, např. sklolamináty, sklouhlíkové lamináty, keramické plátky, různé kovy, plasty, dřevo.
Výrobce vždy hledá dosažení optimálních parametrů luku, tj.: pružnost (úsťová rychlost), pevnost, torzní tuhost a trvanlivost. Luk je lepen z vrstev materiálů (sendvič),
kdy první a poslední vrstva jsou nejkvalitnější a zejména tyto vrstvy v závislosti na vzájemné vzdálenosti a dále na tvaru zakřivení ramen způsobují vyšší, či nižší rychlost
napřímení ramen. Vnitřní vrstvy, které jsou kolem jádra (duše) jsou také dynamicky činné. Jádro (duše) ramene je nejčastěji vyrobeno z javorového nebo bambusového
dřeva, které může být různě vrstveno. Toto jádro na jedné straně určuje vzdálenost dynamických vrstev ramene a na straně druhé tlumí vzniklé vibrace při výstřelu. Některé firmy používají na jádro speciální plastické hmoty.
U přímého luku s délkou nátahu narůstá i síla vložená do nátahu. V počáteční fázi je nárůst síly menší a se vzrůstající délkou nátahu se zvyšuje.
U reflexního luku v počáteční fázi nátahu síla narůstá rychleji. Je to důsledek reflexní konstrukce ramen. Ovšem při dosažení určité hranice se charakteristika mění. Nárůst síly je minimální tak, aby se
eliminovaly možné chyby. Po překročení optimálního nátahu nastává opět velmi strmý nárůst napínací síly. Výhodou této konstrukce je to, že při stejné síle vložené do nátahu luku získáme větší množství potenciální energie.

 

 Obrazek

 Reflexní luk pro sportovní i rekreační střelbu, vhodný jako další krok po jednoduchých lucích se sklolaminátovým lučištěm. Tradiční skládací luk s dřevěným středem, volitelná natahovací síla

 Obrazek

 

 Skvělé řešení pro ty nejmenší lukostřelce od 4 do 8 let. Laminátový luk, gumové madlo uzpůsobené jak pro levé tak pravé střelce. Délka luku 35", nátahová síla 10 lbs.

   


Značení hodnot luku
Na každém luku je vyznačena síla a délka luku. Toto označení je většinou na vnitřní straně spodního
ramene luku. Můžeme třeba číst: #40/70” – to znamená napínací síla luku při nátahu 28” (měřeno od lůžka na tětivě 1 1/4” před místo opření ruky na luku) je 40 lbs (liber), 70” – značí délku luku měřenou po nejdelší povrchové křivce od zářezu pro tětivu k zářezu pro tětivu. Podle těchto informací se dá koupit nová tětiva a vybrat běžné šípy.

 
Tětiva pro reflexní nebo dlouhé luky
Materiál na výrobu tětiv prodělal obrovský vývoj. Na začátku se používaly zvířecí šlachy (basové struny z ovčích střívek), nebo přírodní vlákna. Tětiva se dělala s jedním očkem, délka tětivy se upravovala vázáním druhého očka (úvazek). Dnes se používají tětivy se dvěma očky, přesně dlouhé a z materiálů jako je Dacron – pro cvičné luky a starší modely, Fast Flight, Dynema, nebo Premium pro sportovní a závodní luky. Očka a střed tětiv je omotán speciální omotávací nití za pomoci jednoduchého přípravku. Tětivy se vyrábějí na speciálních přípravcích, kterým se říká “tětivák”. Na každý luk patří dle jeho konstrukce určitá délka tětivy. Tuto délku kontrolujeme a upravujeme podle vzdálenosti tětivy od místa opření na luku (Brace Height).
Standardní (reflexní) luk vzdálenost tětivy od místa opření
64” 20,5 – 21,6 cm
66” 21,0 – 21,9 cm
68” 21,6 – 22,5 cm
70” 21,7 – 23,2 cm

 

 ObrazekTětiva Dacron

 ObrazekTětiva Fast Flight


Luky lepené –sendvičové
Napínání tětivy 

 
V případě menší vzdálenosti tětivy od místa opření dochází k jejímu rozkmitu a tím ke snížení přesnosti výstřelu. Překročením této vzdálenosti snižuji rychlost výstřelu, ale zklidňuji tětivu. Využívá se při seřizování luku. U přímého (Long Bow) nebo tradičního reflexního luku je minimální vzdálenost tětivy od místa opření 16 cm a více. Při menší vzdálenosti “došvihává” tětiva až do ruky. Výstřel je nepřesný a někdy i bolestivý.
Údržba tětivy spočívá v impregnaci vláken speciálním voskem, který vtíráme do vláken a v opravě středové omotávky tětivy. Dále kontrolujeme a upravujeme umístění lůžka šípu.

Stanovení správného nátahu a délky šípů.
Toto je velmi důležitá informace pro výběr vhodné délky luku a vhodného šípu pro můj luk. Je několik různých měření, já vám ale představím tento: Postavíme se proti zdi, otočíme se o 1/4 od zdi a natáhneme levou paži proti zdi. (leváci pravou). Zatneme levou ruku v pěst a hřbet prstů opřeme o stěnu. Zadní ruka je v plném nátahu jako při střelbě, tj. ohnuté konečky prstů jsou pod bradou, hlava je v běžné poloze jako při střelbě, tj. potočena do směru střelby. Vzdálenost od prstů zadní zakotvené ruky ke stěně, kde je opřená pěst, je potřebná délka šípu a více méně správně změřený nátah. Použitím
různých vypouštěčů tětivy u kladkových luků se může tento nátah změnit. Upokročilých střelců, kteří mají vyhraněný střelecký postoj, lze použít speciální měřítko, nebo jen dlouhý šíp, na kterém udělám při opakovaných nataženích značky oproti přednímu kraji luku.
Při výběru standardního (reflexního) luku se zejména posuzuje vhodná délka luku podle nátahu lukostřelce.
Platí tato obecná tabulka pro výběr vhodné délky luku:
Délka luku použití
62” – 64” luk vhodný pro nátah do 25”
66” luk vhodný pro nátah do 28” zejména pro ženy
68” luk vhodný pro nátah do 30”
70” luk vhodný pro nátah nad 29”
Když nedodržím tuto informační tabulku, může se stát, že luk přetrhnu, nebo naopak nebude luk dostatečně výkonný, protože ramena potřebně neohnu.
Délka šípu se měří od zářezu v končíku po hranu dříku - trubky.

Vzhledem k tomu, že začínám střílet, bude mi na učení stačit poměrně malá napínací síla luku. 

Pro základní výcvik slabé cvičné luky.
Pro děti do 13ti let napínací síla okolo 20 lbs
Pro ženy a mládež napínací síla okolo 24 – 26 lbs
Pro muže, či vyspělé jedince napínací síla okolo 26 – 32 lbs


U vyspělých lukostřelců, kteří prošli dlouhodobou přípravou, se vybírá vhodná napínací síla sportovních a závodních luků zejména podle disciplíny, kterou mají střílet. Musíme vycházet z toho, že největší vzdálenost při terčové střelbě, kterou mají muži nad 16 let střílet, je 90 metrů. U žen je to 70 metrů.
Luk musí mít výkonové rezervy, které umožní přesnou střelbu na požadované vzdálenosti. Obdobně to platí i pro terénní střelbu.
U tzv. krátkých “loveckých luků” je výběr délky jednoduchý. Až na výjimky se vyrábějí v délkách do 62” a v silách 35 – 70 lbs. To znamená, že z těchto luků střílí jen ten, kdo dobře zvládl techniku výstřelu na slabším cvičném luku.

 Obrazek

 Skládací tradiční lovecký luk. Délka 60", síly 30-60#.


U “Long Bow” – tradičních dlouhých luků platí výběr délek luku podobně jako u standardních luků, ale napínací síla se používá vyšší. Vzhledem k nízké účinnosti luku musím používat luky silnější, u vyspělých zdravých střelců až 65 lbs.

 Obrazek

 Tradiční dlouhý luk délky 172 cm, ideální pro začínající lukostřelce, výtečný pro roli elfa na dřevárně či larpu. Je vyroben z ratanového dřeva, dle vzoru tradičních anglických luků. Rukojeť luku je obalená kůží, síla nátahu je 20 - 40 liber.

 Obrazek

 Tradiční dlouhý luk pro rekreační střelbu.

U kladkových luků se používá napínací síla pro juniory a ženy do 50 lbs a pro muže do 60 lbs u FITA závodů a okolo 70 lbs u závodů 3D.

 

 Obrazek

Klad. luk pro střelbu z prstů. Délka 45 1/2", 270fps, 40-80#, nátah 28-32".

 Obrazek

 Nejnovější model kladkového luku s délkou osa-osa 41" vhodný zejména pro terčovou lukostřelbu. Váha 4,8 lbs