Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kladkové luky 

Pro mnohé je kladkový luk, jeho konstrukce a používání novinkou. Konstruktéři používají
sdružené kladky excentricky uchycené. Za tětivu natahuji luk, roztáčím větší (tětivovou) kladku a zároveň se na menší kladku navíjejí pomocná lana. Při pohybu kladky kolem osy dochází k vychýlení kladky a ta se začne chovat jako zvratná páka. Velmi stará znalost kladkového soustrojí a využití ještě starší zvratné páky (excentricky ukotvená kladka) dělají divy. Poměr
obvodu kladky tětivy s poměrem kladky pomocného lana a délkou lan a tětivy nám dávají výslednou účinnost kladek. Ve skutečnosti je to pouze převedení funkce zvratného Skythského luku na pohyb kladek. Zejména používání mechanických pomůcek (více záměrných bodů, vypouštěče tětivy, mechanické zakládky šípu, jiný průběh startu šípu),
které nahrazují nedokonalosti nebo poškození člověka, zpřístupní lukostřelbu v tomto
provedení téměř komukoliv. Kladkové luky se hromadně vyrábějí již asi 50 let. Byly
určeny zejména pro lov, ale s postupem doby se z nich stala velmi rozšířená sportovní
disciplína. Konstrukce luků umožňuje také tělesně postiženým z těchto luků snadněji střílet. S kladkovými luky se zejména střílí sestavy:

3D (trojrozměrné terče), halová střelba na 18 metrů,terénní střelba a v posledních dvaceti letech idráhová lukostřelba FITA. Jsou pořádána i mistrovství světa a Evropy. Počáteční výuka
lukostřelce je velmi zkrácena a někteří jedinci jsou schopni již po několika desítkách hodin řízeného tréninku úspěšně konkurovat ostatním lukostřelcům s kladkovými luky. Jedná se o samostatnou sportovní třídu.

 Obrazek  Obrazek  Obrazek Obrazek 
 Obrazek  Obrazek  Obrazek  Obrazek
 Obrazek  Obrazek  Obrazek  Obrazek


Střed luku
Je vyroben převážně z lehkých slitin. Levnější výrobky mají střed luku odlit z lehkých slitin do formy, dražší a kvalitnější výrobky mají střed luku zhotoven z výkovku duralu, který je dále opracován na CNC strojích. Povrch je většinou chemicky barven.


Ramena luku
Jsou vyrobena dvojím způsobem:
1) Drahá lepená sendvičová, materiál - sklo, karbon, plasty, dřevo. Většinou pro sportovní účely - vyšší cena, při použití lehkých šípů větší namáhání lepených spojů. Výhody - díky větší vzdálenosti vrchních laminátových vrstev lze získat větší předpětí materiálu a tím i větší přesnost práce.
2) Levnější - lisovaná do formy. Skelná a karbonová vlákna v různém poměru, jsou nasycena
pryskyřicí a za tepla zpracována. Mají obrovskou životnost. Dobří výrobci dávají záruku až 5
let při dodržení určitých podmínek. Takto vyrobená ramena jsou nejlepší. Vynikají vysokou
kvalitou a nižší cenou.
Tvar ramen: rovný, deflexně reflexní.


Kladky
Jsou vyrobeny převážně z lehkých kovů. Velikost kladek a poměr kladek současně s délkou luku a ramen určuje pracovní nátah luku. U většiny kladek lze doladit délku nátahu přesazením tětivy na kladce. Přesazením pomocných lan změníme charakteristiku záběru kladek. Změny se provádějí zásadně na pomocném lisu, nebo pomocí speciální rozpěry a provádí je odborník, nebo zkušený lukostřelec.
Kladky jsou vyráběné v různých tvarech a zakřivení, neustále probíhá vývoj tvaru a účinnosti.
Kladky mají díky své konstrukci také různou účinnost. Ta je většinou na štítku vyznačena, nebo je vyznačena v katalogu výrobce. Nejčastěji je udávána účinnost kladek 65 - 80% Let Off, což je jakási informace o energetické účinnosti kladek. Toto je důležitá informace pro špičkové střílení. Optimální účinnost je okolo 65% Let Off. Kladky se také tzv. časují, tj. v základní variantě musí být spodní i horní kladka ve stejném pracovním záběru. V dalších variantách smí být pouze spodní kladka v předstihu.
Časování lze také dosáhnout i tzv. Tillerem ramen, tj. porovnáním vzdálenosti tětivy od spodního a horního ramene u kraje středu luku. Optimum je 0 mm, maximálně ale 4 mm větší mezera u horního ramene. Vše záleží na testování a empirických zkouškách.

Pomocná lana kladkového luku
Jsou vyrobena buď ze speciální oceli (Steel Cable) - levné a starší modely, nebo z Fast Flightu (Dynema).
V současné době se používá zejména materiál “Premium”, který vznikl na základě Fast Flightu.
Výměna se zejména provádí v odborném servisu a na speciálním přípravku. Při výměně lan (mění se vždy obě) může dojít ke změně časování kladek. Je potřeba znát přesné délky lan. Délku lan je možno upravit nakroucením (maximálně 10 otáček). Existují servisní tabulky, které lze získat u distributorů a ze kterých se vychází.
Tětiva - kladkové luky
Materiál na tětivu se používá většinou Fast Flight, nebo Premium a v menší míře u starších modelů Dacron. Tětiva je zavěšena buď přímo na kladce, nebo na olivkách pomocných lan, která procházejí kladkou. Je vždy nutné znát přesnou délku tětivy. Je možné provádět úpravy předpětí luku a tím dosahovat větší přesnosti na úkor rychlosti. Každá změna délky lan, či tětivy přináší změnu pracovního nátahu a napínací síly. Nejlepší je svěřit se, alespoň v počátcích, s výrobou pomocných lan a tětivy odborníkům, posléze po výrobě vhodných kovových přípravků lze lana a kvalitní tětivy vyrábět kdekoliv.
Výměna tětiv a pomocných lan se provádí na speciálním lisu. Existují také mnohem mobilnější přípravky pro výměnu tětiv, nebo pomocných lan.


Vyhybka pomocných lan
Je vyrobena většinou z duralu, nebo karbonu. Slouží k vychýlení lan mimo výstřelovou linii tětivy. Je doplněna jezdcem lan, který zamezuje velkému opotřebení pomocných lan. V současné době jsou velmi účinná a moderní dělená lana s rozpěrkou, která umožní vynechání vyhybek a vytváří dostatečný prostor pro start šípu.
Pro výběr vhodného kladkového luku je důležité znát parametry a fyzické schopnosti střelce a disciplínu, kterou chceme střílet. Luk se vybírá a kompletuje přesně na míru, tzn., jestliže mám nátah 28”, kupuji si luk, který bude mít střední hodnotu nastavení nátahu 28”. Musím počítat s tím, že seřízení podle druhu použitého vypouštěče a způsobu opření luku bude nutné.
V posledních letech je u všech výrobců trend vyrábět velmi krátké kladkové luky se vzdáleností os kladek 30 – 38”, které umožňují optimální pohyb v přírodě, jednoduchou přepravu, ale i sportovní používání.
Dnes se téměř vždy používá k vypouštění tětivy kladkových luků vypouštěče - release – mechanické zařízení na bázi závory, kleštiny, nebo smyčky lanka, které se spouští pomocí spouště jako u palných zbraní. Střední pracovní (nátahovou) délku luku uvádějí výrobci na štítku luku. Je nutné dát pozor, protože u jednotlivých modelů od stejného výrobce se měření liší. Podle normy AMO se nátah luku pro nelovecké střílení měří ve vzdálenosti 1 1/4” před místem opření ruky, nebo před místem šroubu zakládky. Je třeba dobré spolupráce ze zkušeným obchodníkem a servisem, protože u některých značek a modelů není možné měnit nátah luku.